Gett in contact: info@gettinvolved.com

HomeScholen

Onderwijs

Teen Icons Program - Emotionele Intelligentie

Het onderwijs is de springplank voor kinderen naar hun toekomst. Naast kennis en vaardigheden vraagt deze toekomst meer dan ooit kennis van jezelf en sociale vaardigheden. Weten waar je kwaliteiten liggen en hoe je om kunt gaan met teleurstellingen creëert leiderschap en veerkracht om je plek te vinden in een samenleving die steeds sneller verandert en waarin kennis steeds sneller verouderd. In het reguliere onderwijs aanbod wordt in de eerste plaats aandacht besteed aan cognitieve vaardigheden en kennis. Maar juist emotionele vaardigheden maken het plaatje compleet. Wie ben ik? Wat wil ik? Waarom reageer ik zoals ik reageer? Wie ben ik in een groep? Durf ik me uit te spreken of juist een keer mijn mond te houden? Een antwoord kunnen geven op deze vragen geeft kinderen een basis van zelfvertrouwen en eigenwaarde die hun positie in de samenleving zal versterken.

Gett the brochure

Rots & Water - Training

De doelstelling van de R&W Training is het bevorderen van een positieve ontwikkeling van sociale en emotionele competenties en het voorkomen en/of verminderen van problemen op het intrapersoonlijke domein (hoe zien leerlingen zichzelf) en het interpersoonlijke domein (hoe gaan leerlingen met elkaar om) bij kinderen en jongeren.

Dit gebeurt door het aanleren van sociale vaardigheden samen met leeftijdgenoten, waarbij in het algemeen alle leerlingen worden betrokken. De motivatie en betrokkenheid van leerlingen is groot door de fysieke oefeningen, spelen en reële situaties (scenario training) en veilige sfeer waarin deze worden geoefend. In elke les worden oefeningen en spelen regelmatig afgewisseld met momenten van psycho-educatie, zelfreflectie en kringgesprekken.

Het leren hanteren van het Rots en Waterconcept geeft leerlingen meer inzicht in sociale situaties en de impact van hun eigen gedrag. Rots staat voor eigen grenzen aan kunnen geven, zelfstandig beslissingen kunnen nemen, een eigen weg kunnen gaan. Water staat voor communicatie, kunnen luisteren, samen naar oplossingen kunnen zoeken, en de grenzen van anderen te respecteren. Gaandeweg dit proces leren zij, o.a. in sociale situaties, weloverwogen beslissingen te nemen en ontwikkelen zij meer en veelzijdigere gedragsalternatieven.

Onze klanten

Gett Involved